Какво представлява?

Сертификат "Зелена kарта" е международен сертификат за наличие на автомобилна застраховка „Гражданска отговорност“. Сертификатът „Зелена карта” покрива отговорността на водача на моторното превозно средство в чужда държава в случай, че той виновно причини имуществени и/или неимуществени вреди на трети лица.

За кои страни ви трябва?

Сертификат „Зелена карта” ви е нужен когато пътувате извън рамките на България, но в държави членки на системата „Зелена карта”. А това са:

 • Страните от ЕС

 • Албания

 • Босна и Херцеговина

 • Беларус

 • Р.Македония

 • Израел

 • Иран

 • Молдова

 • Мароко

 • Русия

 • Сърбия

 • Тунис

 • Турция

 • Украйна


Къде не важи?

Косово не е член на системата "Зелена карта". Водачите на МПС с българска регистрация, преминаващи през тази територия , следва да се снабдят на влизане на граничния пункт със застраховка "Гражданска отговорност", валидна за Косово.

Какви рискове покрива?

Покрива се отговорността на собственика, ползвателя, държателя и водача на посоченото в сертификата "Зелена Карта" МПС, която подлежи на задължителна застраховка "Гражданска отговорност" съгласно законите в посещаваната страна /страната, в която е настъпила вредата/.

По тази застраховка не се покриват никакви материални или нематериални вреди на застрахования.

Какъв е срокът, в който важи застраховката?

Срокът, в който полицата важи е отбелязан на самия сертификат „Зелена карта” (първия и последния ден).


Сертификатът може ли да се преиздава?

Преиздаване се допуска в случай, когато доказани обективни причини налагат това. Например такива са:

 • Промяна на регистрацията на МПС

 • При изгубване

 • При кражба

 • При унищожаване на валиден сертификат

 • И всички други доказани обективни причини, налагащи това

Брояч на сайта